Új lakóingatlanok engedélyezési eljárása

Új ingatlanok engedélyezési eljárása

Az eljárás 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új ingatlanok építésére vonatkozik!

 

Új lakóingatlanok engedélyezési eljárása

2016.01.01.

 

 

Törvényi háttér:

A 2015 december 14-én benyújtott T/8196 számú törvényjavaslatot (egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról) 2015 december 15-én már el is fogadta az országgyűlés.

A 2015.évi CCXII. törvény kihirdetve a Magyar Közlöny 201.évi 197. számában jelent meg.

 

Mely ingatlanokat érinti?

2016.01.01.-től a maximum 300 négyzetméter hasznos összes alapterületű új lakóépületekre vonatkozik. Fontos tudni azonban, hogy az épület tervezését és kivitelezését ebben az esetben is csak a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet, amelyet a hatóság ellenőrizhet. Amennyiben az építkezés az egyszerű bejelentés nélkül, vagy az abban foglaltaktól eltérő módon valósul meg, akkor jogszerűtlen tevékenységnek minősül, amely bírságot von maga után.

 

Mi számít lakóépületnek?

Szja törvény 3. § 73.

Lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház.

 

OTÉK szerint:

105. §

(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A lakás legalább egy lakószobájának hasznos alapterülete 17 m2 vagy annál nagyobb legyen. Ezen alapterületbe nem számítható be a lakószobának a főző és/vagy az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell

 

Hogyan kell bejelenteni?

Nem kell mást tenni, csak bejelenteni az építés tényét és 15 nappal később már meg is lehet kezdeni a munkálatokat.

 

Kell-e fizetni illetéket?

Nem minősül közigazgatási hatósági ügynek – nem illetékköteles, nem kell fizetni közigazgatási szolgáltatási díjat sem.

 

A közműellátással kapcsolatos engedélyek beszerzése hátráltatja-e az építkezést?

Nem. Nagy segítség a tervezésben, hogy a közműellátással, és az égéstermék-elvezető megvalósításával kapcsolatos szolgáltatói nyilatkozatok kiadására 8 napos határidőt állapít meg a törvény, amely „hallgatás beleegyezés” alapon ha érdemi válasz nélkül telik el, akkor a szolgáltató hozzájárulását megadottnak kell tekintetni.

 

Mennyi idő van az építkezés befejezésére?

A törvényjavaslat szerint az ingatlan megépítésének tényét hatósági bizonyítvány igazolja, amelynek díjazását a rendelkezés ahhoz köti, hogy a bejelentéstől számítva hány éven belül épült fel az ingatlan. A későbbi megvalósuláshoz magasabb díjazásokat köt a törvény, amelynek célja nem más, mint hogy az építkezések ne maradjanak befejezetlenül, illetve ne húzódjanak el.

A bejelentéstől számított három éven belüli megvalósulás még ingyenesen kerül igazolásra, az ezt követő befejezések azonban már növekvő díjakat követelnek. Fontos tudni azt is, hogy amennyiben azonban 10 éven belül sem épül meg az ingatlan, akkor bontási kötelezettséget állapít meg a törvény.

 

   
 

A bejelentéstől számított évek száma

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

 

0-3 év

díjmentes

 

3-4 év

200 000 forint

 

4-5 év

400 000 forint

 

5-6 év

600 000 forint

 

6-7 év

800 000 forint

 

7-8 év

1000 000 forint

 

8-9 év

1 200 000 forint

 

9-10 év

1 400 000 forint

 

 

Forrás: 

NOMIS Számviteli Szolgáltató KFT.

1155 Budapest, Mézeskalács tér 4. 5/9.         -         1145 Budapest, Róna utca 185. 1/4.

tel./ 06/20-379-4424,   fax / 06/1-700-2262,   web: www.e-konyveles.hu,   email: info@e-konyveles.hu