Mit érdemes tudni a túlépítés szabályairól?

Mit érdemes tudni a túlépítés szabályairól?

2024-03-18 14:31:40

Telekszomszédok viszonylag gyakran ütköznek olyan problémába, hogy az egyik telken álló épület egy része átlóg a szomszédos telekre. Mi a túlépítés? Mit érdemes tudni a szabályairól? Milyen lehetősége van túlépítés esetén a szomszédos ingatlan tulajdonosának?Mi a túlépítés?


Túlépítésről beszélünk, ha az ingatlan tulajdonosa a földterület határán túl építkezik úgy, hogy az építményt részben a saját, részben a szomszédos földterületre építi. Túlépítő nem csak a föld tulajdonosa lehet. Túlépítő az épület tulajdonosa is, ha az épület és föld tulajdonosa nem azonos személy.


A túlépítést jogi szempontból meg kell különböztetni a ráépítéstől és a beépítéstől.

Ráépítésről van szó akkor, ha valaki teljes egészében idegen földön építkezik.

Beépítésnek nevezzük azt, amikor valaki saját földjére épít, de idegen anyaggal.


A túlépítések viszonylag gyakran előfordulnak. Ennek oka lehet az építkezéskor elkövetett mérési vagy tervezési hiba, de keletkezhet az ingatlan-nyilvántartási térkép pontatlansága miatt is.


A jó- vagy rosszhiszemű-e a túlépítő?


A túlépítés következményei tekintetében jelentőséggel bír, hogy a túlépítő jóhiszemű vagy rosszhiszemű volt-e.


Jóhiszemű a túlépítő, ha a túlépítés tényéről nem tudott és nem is kellett tudnia.

Rosszhiszemű túlépítésről beszélünk, ha a túlépítő tudta vagy kellő körültekintés mellett tudnia kellett volna, hogy saját földje határán túl építkezik.


A jóhiszemű túlépítés következményei


Jóhiszemű túlépítéskor a túlépítővel szemben a szomszéd a következő követeléseket támaszthatja:

  • Követelheti, hogy a túlépítő a beépített rész használatáért és a beépítéssel okozott értékcsökkenésért adjon kártalanítást.
  • Kérheti, hogy a túlépítő a beépített részt vásárolja meg, ha a föld megosztható.
  • Akár azt is követelheti, hogy a túlépítő az egész földet vásárolja meg. A szomszéd az egész földjének megvásárlását csak akkor követelheti, ha a túlépítés következtében használhatatlanná válik a föld fennmaradó része. Másik eset, ha a földdel kapcsolatos valamely jog vagy foglalkozás gyakorlása a túlépítés következtében lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik.


Figyelemmel kell lenni arra, hogy a túlépítéssel kapcsolatos következmények alkalmazását csak a szomszéd kérheti a bíróságtól. Tehát a túlépítő nem indíthat pert a szomszéd ellen a túlépítés valamely következményének érvényesítése iránt. Ez természetesen nem zárja ki, hogy az érintettek a túlépítés következtében előállt helyzetet peren kívül, közös megegyezéssel rendezzék. A peren kívüli megegyezésben a felek a törvényben említett bármelyik következményt alkalmazhatják, sőt ettől eltérő megegyezésre is juthatnak.


A rosszhiszemű túlépítés következményei


Ha a túlépítő rosszhiszemű volt, akkor a szomszéd követelheti a túlépítőtől a következőket:

  • Követelheti az épület lebontását. Amennyiben a túlépített építményt le kell bontani, akkor a bontás és az eredeti állapot helyreállításának költségei a túlépítőt terhelik. A túlépítő azonban jogosult arra, hogy a beépített anyagot elvigye.
  • Vagy azt is kérheti, hogy a túlépítő a saját földjét és az épületet – a föld és az épület értékének megtérítése ellenében – bocsássa a tulajdonába.
  • Rosszhiszemű túlépítéskor a szomszédot ezen felül megilletik ugyanazok a jogok, amelyek őt jóhiszemű túlépítésnél illetnék.


A rosszhiszemű túlépítéssel azonos megítélés alá esik, ha a túlépítő eredetileg nem volt rosszhiszemű, de a szomszéd a túlépítés ellen olyan időben tiltakozott, amikor az eredeti állapot helyreállítása még nem okozott volna aránytalan károsodást a túlépítőnek.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


- - - - - - - -


A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


A megbízható jogi képviselő


Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392

www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu


JOGI ISMERETEK
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Mire számíthat az ingatlan tulajdonosa, ha téves az ingatlan-nyilvántartási térkép?
Előfordulhat, hogy az ingatlan tényleges, természetbeni határvonala nem egyezik a térképen található határvonalakkal? Mi lehet a hiba oka? Lehet, hogy téves az ingatlan-nyilvántartási térkép? Mire számíthat ilyen esetben az ingatlan tulajdonosa?
adásvételi szerződés
Mi fán terem a függőben tartás ingatlan adásvételnél?
Ingatlan vásárlásakor sok esetben találkozhatunk az adásvételi szerződésben a tulajdonjog fenntartással vagy a függőben tartással. Korábbi cikkünkben már közelebbről megismerkedtünk a tulajdonjog fenntartással. Most a függőben tartás témakörét vizsgáljuk meg közelebbről.
ingatlan adásvétel
Mit jelent a tulajdonjog fenntartás ingatlan adásvételnél?
Ingatlan adásvétel során sokszor találkozhatunk két fogalommal: tulajdonjog fenntartás vagy függőben tartás. Mit jelentenek ezek és mire valók? Ebben a cikkben a tulajdonjog fenntartást járjuk körbe.
ingatlan öröklése
Miként felel az örökös az örökhagyó tartozásáért?
Ha öröklésre kerül sor, akkor nem ritka, hogy az elhunyt tartozásokat hagyott hátra. Ilyen esetben mindig felmerül a kérdés, hogy az örökös felel-e az örökhagyó tartozásáért? Ha pedig az örökös felel a tartozásért, akkor fontos, hogy saját vagyonával is köteles-e helytállni?
felugró ablak bezárása
Hasznos információk lakáskeresőknek!

Heti egyszeri hírlevélben értesítjük aktuális lakáspiac helyzetről és alakulásáról.

Név

Email *

Kérem, adja meg nevét és e-mail címét, hogy tájékoztatni tudjuk!
Email címe megadásával hozzájárul, hogy hírleveleket kapjon.

*-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!